RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Wij vormen de raad van bestuur

De raad van bestuur van GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG beheert de coöperatie op eigen verantwoordelijkheid, met de verplichting de economische belangen van de leden te behartigen. Zijn taken worden afgeleid uit de wet, de statuten en het reglement van orde voor de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat momenteel uit twee voltijdse leden en wordt benoemd door de raad van toezicht.

Birger T. Aasland

CMO

Dr. Stefan Touchard

CFO

Wij vormen de raad van commissarissen

Overeenkomstig de statuten bestaat de raad van commissarissen van GFT Fernmelde-Technik eG uit vijf leden. Deze worden door de jaarlijkse algemene vergadering verkozen voor een periode van drie jaar. Met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden wordt jaarlijks voor telkens een derde van de leden van de raad van commissarissen een nieuwe verkiezing of herverkiezing gepland.

Als hoogste controleorgaan houdt de raad van commissarissen op de raad van bestuur, overeenkomstig de coöperatiewet en de bepalingen van de statuten. De raad van commissarissen benoemt ook de raad van bestuur. Om de belangen van de leden veilig te stellen en de doelstellingen van de onderneming op lange termijn te waarborgen, behoeven fundamentele maatregelen de goedkeuring van de raad van toezicht.

Michael Brase

Voorzitter van de raad van commissarissen

Directeur van SPIE Information & Communication Services GmbH, Hannover

 • Lid van de raad van commissarissen sinds 2023
 • Voorzitter van de raad van commissarissen sinds 2023
 • Lid van GFT sinds 1993

Oliver Fries

Vice-voorzitter van de raad van commissarissen

Directeur van effexx Kommunikations- und Meldesysteme GmbH & Co. KG, Siegen

 • Lid van de raad commissarissen sinds 2018
 • Lid van GFT sinds 1999

Gerhard Förtsch

Lid van de raad van commissarissen

Directeur van TeleSys Kommunikationstechnik GmbH, Breitengüßbach

 • Lid van de raad van commissarissen sinds 2007
 • Lid van GFT sinds 1990
 • Voorzitter van de raad van bestuur van de VAF -Verband für Aufbaufirmen für Fernmeldeanlagen (Duitse vereniging van telecominstallatiebedrijven)

Philip Kalthöfer

Lid van de Raad van Commissarissen
 

Directeur van Kalthöfer Telekommunikation GmbH, Mönchengladbach

 • Lid van de Raad van Toezicht sinds 2021
 • Lid van het GFT sinds 2003

Fabian Ehrk

Lid van de raad van commissarissen

Directeur van DIERCK-Group, Schwentinental

 • Lid van de raad van commissarissen sinds 2023
 • Lid van GFT sinds 2009