ALGEMENE KENNISGEVING EN VERPLICHTE INFORMATIE

Aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG

Dr. Stefan Touchard
Otto-Hahn-Str. 16
40724 Hilden

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens en dergelijke).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf gevestigd is. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten overdragen. De gegevens zullen worden verstrekt in een machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

 

Recht op informatie, correctie, blokkering, schrapping

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband, en ook voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden.

 

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt onze website SSL- of TLS-versleuteling. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

Andreas Langendonk
EggSec GmbH
Dohmenstraße 28a | 47807 Krefeld
Tel.: +49 (0) 2151 200855
E-Mail: datenschutzbeauftragter@gft-eg.de

 

Serverlogbestanden

In serverlogbestanden verzamelt en bewaart de aanbieder van de website automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Bezochte pagina op ons domein
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Gegevensoverdracht bij de sluiting van het contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen indien u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te kunnen gebruiken, kunt u zich op onze website registreren. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De verplichte informatie die bij de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt naar het bij de inschrijving opgegeven adres gestuurd.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Wij slaan de tijdens de registratie verzamelde gegevens op gedurende de periode dat u op onze website geregistreerd bent. Uw gegevens worden gewist als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 

Contactformulier

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, met inbegrip van uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of er geen reden meer is om de gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

 

Abonneren op commentaar

Als gebruiker van onze website kunt u zich abonneren op commentaren nadat u zich hebt geregistreerd. Met een bevestigingsmail controleren wij of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt de abonnementsfunctie voor commentaren op elk moment annuleren via een link in een e-mail met abonnementen. De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden gewist in geval van uitschrijving. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven zij nog steeds bij ons.

 

Nieuwsbrief/Rapidmail

 

Om de op onze website aangeboden nieuwsbrief te ontvangen, kunt u zich inschrijven via ons formulier. Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Eerst wordt een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd, waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. De registratie wordt pas effectief wanneer u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. Wij gebruiken uw aan ons doorgegeven gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten.

Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde aanbieder van nieuwsbriefsoftware, die zorgvuldig geselecteerd is volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijv. via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief.

 

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van YouTube plugins voor de integratie en weergave van video-inhoud. De aanbieder van het videoportaal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de YouTube servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag direct toewijzen aan je persoonlijke profiel als je bent ingelogd op je YouTube-account. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Vimeo

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van Vimeo. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde Vimeo-plugin wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Vimeo leert zo welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo leert uw IP-adres kennen, zelfs als u niet bent ingelogd op het videoportaal of er geen account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt overgebracht naar de servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen.

Details over de behandeling van gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of verhinderen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Indien andere cookies worden geplaatst (bv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google en daar opgeslagen. De server bevindt zich meestal in de VS.

Google Analytics-cookies worden geplaatst op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, onze reclame te optimaliseren.

 1. a) IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkapt alvorens het naar de VS door te geven. Er kunnen zich uitzonderlijke gevallen voordoen waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS stuurt en het daar afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 1. b) Browser plugin

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden verhinderd. Als gevolg daarvan kunnen sommige functies van onze website echter beperkt zijn. U kunt ook voorkomen dat gegevens over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres, worden verzameld en vervolgens door Google worden verwerkt. Dit is mogelijk door het downloaden en installeren van de browser plug-in toegankelijk via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. c) Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics.

Details over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 1. d) Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met Google.

 1. e) Demografische kenmerken met Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Het is niet mogelijk de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door een algemeen verbod op het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

 

XING Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Wanneer een pagina met geïntegreerde Xing-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden geen persoonsgegevens opgeslagen. IP-adressen worden niet opgeslagen, noch wordt het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop is te vinden in de XING-verklaring over gegevensbescherming op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

Pinterest Plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. De aanbieder is Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS.

Wanneer u een pagina met Pinterest functies oproept, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. Loggegevens worden doorgestuurd naar de Pinterest servers. De servers bevinden zich in de VS. Uit de loggegevens kunnen mogelijk conclusies worden getrokken over uw IP-adres, bezochte websites, type en instellingen van de browser, datum en tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest en cookies gebruikt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een programma voor onlinereclame. Als onderdeel van het online reclameprogramma werken wij met conversietracking. Na een klik op een door Google geplaatste advertentie, wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Met de cookie kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversietracering gebruiken. AdWords-klanten leren hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van gebruikers mogelijk maakt. Indien u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. In dat geval moet de conversie-cookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Op deze manier zal het niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als websitebeheerders hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking zijn te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u de instelling van cookies controleren, beperken of uitschakelen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

 

Google Web lettertypen

Onze website maakt gebruik van webfonts van Google. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Door deze webfonts te gebruiken, is het mogelijk u de door ons gewenste presentatie van onze website te presenteren, ongeacht welke fonts voor u ter plaatse beschikbaar zijn. Dit gebeurt door het ophalen van de Google Web Fonts van een Google server in de VS en de daarmee gepaard gaande overdracht van uw gegevens aan Google. Dit is uw IP-adres en welke van onze pagina's u hebt bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij een optimale presentatie en doorgifte van onze website.

Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op:

https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en verdere informatie in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de; Bron: Privacyconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de